Indekso por komunikoj EKO en 2018 ĝis la kongresoj

Kiam ne notite kontraŭe, la komuniko estis sendita el Budapeŝto.

EKO 2018-1, jan. 14, PDF 3-paĝa, tri fotoj, vortoj:780. Alkroĉe: Bulteno de la Novjorka Oficejo de UEA.
           Skemo pri AMO 42-45 – Programoj por AMO 42 (Novjorko) kaj 45 (Marakeŝo).

EKO 2018-2, januaro 21, PDF 4-paĝa kun 6 bildoj, vortoj: 800
           Eventoj en FR, DE, IR, NP, PL. Aprezoj por la EKO-cirkuleroj.

EKO 2018-3, februaro 21, PDF 3-paĝa kun tri fotoj, vortoj: 755.
            Raportoj el du amerikaj AMO-seminarioj 42 en Novjorko kaj 43 en Havano.

EKO 2018-4, marto 5, PDF 3-paĝa kun kvar bildoj, vortoj: 855.
            Raporto pri AMO 41 en Moskvo, UMEA kaj inda traduko, Gvidiloj en aktivulo.net.

EKO 2018-5, marto 16, PDF 3-paĝa kun du fotoj (Japanio kaj Israelo), vortoj: 685.
           Uzbekio, Eŭropa bulteno, virina tago en Hiroŝimo, ekzamenoj, Esperanto.net arabe.

EKO 2018-6, marto 25, PDF3-paĝa, vortoj: 675.
            Instruista Trejnado de ILEI en Afriko, korespondadpeto el Francio.

EKO 2018-7, marto 27, PDF-3 paĝa, 5 fotoj kaj mapo de Burundo.vortoj: 670.
            GAMO, senprecedenca analizo pri niaj landoj, Programoj AMO 45, 46, Afrika bulteno.

EKO 2018-8, marto 31, Simpla teksto, vortoj:346. PDF 3-paĝa postkreita kun 4 fotoj, apr 25.
            Raporto pri la komenco de la 11a Mezorienta Kunveno kaj AMO 45.

EKO 2018-9, aprilo 2, sendita el Marakeŝo, PDF 3-paĝa kun tri fotoj, vortoj: 920.
           Laŭtaga raporto pri la tritaga AMO 45 en Marakeŝo.

EKO 2018-10, aprilo 26, sendita el Marakeŝo, simpla teksto, PDF postkreita, vortoj: 230.
            Raporto pri AMO 46 kaj la 3a Burunda Kongreso.

EKO 2018-11, aprilo 22, PDF2-paĝa kun du fotoj kaj unu mapo, vortoj: 660.
            La tritaga estrara kunsido en Roterdamo (SMG/MF), IPI, Infana Kongreseto.

EKO 2018-12, aprilo 30, PDF 3-paĝa kun 4 fotoj. vortoj: 705.
           Seminario ĉe UN en Novjorko, AMO 47 programo, Israela gazeto; ĉina lerneja konfrenco.

EKO 2018-13, majo 12, PDF-3 paĝa kun 5 bildoj, vortoj: 700.
            AMO 47-50. AMO en UK., Nitobe Simpozio, rumana festado de la Tago de la Libro.

EKO 2018-14, majo 22, PDF 2-paĝa sendita el Góra, Pollando, kun1 foto, vortoj: 465
            La programo kaj konkludoj de AMO 47 pri Esperanto kaj la artoj.

EKO 2018-15, EKO 2018-15, junio 10, PDF 3-paĝa kun 4 bildoj. Vortoj: 755.
            Duolingo eventoj; Aktualigita gramatiko PMEG; Subteno por MONA; La brazila Kolekto; E-placo en Massa; revivigo en Uzbekio.

EKO 2018-16, EKO 2018-16, junio 24, PDF 4-paĝa kun 2 bildoj. Vortoj: 1487.
            La 50a AMO-seminario en Lisbono. Kiel elŝuti la revuon; Franca poezia konkurso.

EKO 2018-17, EKO 2018-17, junio 28, PDF 5-paĝa kun 4 bildoj. Vortoj: 595.
            Detala programo por la Kleriga Lundo en la 103a UK.

EKO 2018-18, EKO 2018-18, julio 5, PDF 2-paĝa kun 3 bildoj. Vortoj: 600.
            Tago de la Lernejo en UK; Rumana Kongreso en Gherla.

EKO 2018-19, EKO 2018-19, julio 9, PDF 3-paĝa kun 3 bildoj. Vortoj: 710.
            AMO 48 kaj atingo de 50; Uzbekio, Barato, bultenoj de Afriko kaj MONA.

EKO 2018-20, EKO 2018-20, junio 17, PDF 3-paĝa kun 3 bildoj. Vortoj: 786.
            Raporto pri landa agado (GAMO) aktualigita). IKUE kaj Fatima, Opero en Esperanto.