EKO 2017 dum la kongresoj

Pri la kongresoj disiris 5 komunikoj, du el Busano (ILEI) kaj tri el Seŭlo (UK).EKO 2017-17, julio 17, PDF 3-paĝa kun 6 fotoj sendita el Busano, Vortoj = 432
           Saluto de la vicprezidanto de UEA al la malfermo de la 50a Kongreso de ILEI.

EKO 2017-18, julio 17, PDF 3-paĝa kun 3 fotoj sendita el Busano, Vortoj = 640
            AMO 38 okazigita kadre de la 50a Kongreso de ILEI temanta pri edukaj novigoj.

EKO 2017-19, julio 24, PDF 4-paĝa kun 4 fotoj sendita el Seulo, Vortoj = 890
            Festparola resumo de la prezidanto de UEA al la malfermo de la 102a Universala Kongreso

EKO 2017-20 , julio 25, PDF 3-paĝa kun 8 fotoj sendita el Seulo, Vortoj = 270
           La komencaj tagoj de la 102a Universala Kongreso – Tago de Lernado, Afrika Kunsido…

EKO 2017-21, julio 29, PDF 4-paĝa kun 4 fotoj sendita el Seulo, Vortoj = 890
            La lastaj tagoj de la 102a UK – Futbalo, manifestacio, aŭkcio, fermo.