AMO 64

Prezentaĵo de Amri Wandel (Israelo)

Prezentaĵo de Ilona Koutny (Pollando)

AMO 64. Rekomendoj proponataj al UEA

Prezentaĵo So Jin Su (Koreio)

Prezentaĵo de Małgosia Komarnicka (Pollando)